EMS-PATVAG Naše specialita: Elektrické iniciátory pro bezpečnostní systémy v automobilovém průmyslu

Iniciátory airbagů a předepínačů pásů

EMS-PATVAG, Ignitors for airbag and belt pretensioners

Bezpečnost při vývoji a výrobě dešních automobilů hraje jednu z klíčových rolí. Řidičům i spolucestujícím je tak v současné době zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti. K revoluci v automobilovém průmyslu došlo s příchodem airbagů a předepínačů pásů, které společně vytvářejí jedinečný ochranný systém pasažérů. Rozhodujícím faktorem při jejich výběru je spolehlivá funkčnost a velmi rychlá aktivace, která musí proběhnout během milisekund – a to je právě silná stránka iniciátorů airbagů společnosti EMS-PATVAG.

Úspěch naší společnosti úzce souvisí se stále přísnějšími bezpečnostními standardy vyžadovanými automobilovým trhem a odpovídajícím soustavným nárůstem počtu instalovaných airbagů. Od svého založení se společnost EMS-PATVAG zabývá bezpečnostní technologií a výrobou vysoce kvalitních a spolehlivých iniciátorů; vedoucí postavení si také udržuje v oblasti jejich inovací a kvality. Tyto dlouholeté specializované zkušenosti byly pro společnost EMS-PATVAG inspirací k tomu, aby se zaměřila na vývoj vlastních iniciátorů airbagů, které úspěšně vyrábí od roku 1993 a které nachází své spolehlivé uplatnění ve všech typech vozidel. Vzhledem ke vlastnímu oddělení výzkumu a vývoje se specializovanými pyrotechnickými znalostmi, mnoha letům výrobních zkušeností a velmi úzké spolupráci s širokým řetězcem zákazníků jsme schopni nabízet řešení šitá přesně na míru. Díky tomu je naše společnost nejen důvěryhodným partnerem, ale také jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pyrotechnických iniciátorů. Iniciátory airbagů od společnosti EMS-PATVAG jsou používány na celém světě téměř v každém typu vozidel – a má to své dobré důvody: kvalitu, spolehlivost a rychlou odezvu, což jsou z hlediska automobilového průmyslu klíčové vlastnosti těchto výrobků.

Než však vysoce kvalitní iniciátor airbagu zastane v automobilu svoji službu, musí urazit dlouhou cestu:  Poté, co jsou ve spolupráci se všemi společnostmi, které se na výrobě airbagu podílejí, definovány technické specifikace, dostane naše oddělení výzkumu a vývoje za úkol vyvinout iniciátor splňující všechny požadavky zákazníka.

Systém řízení jakosti

Quality management system

Aby mohla společnost EMS-PATVAG vyrábět produkty, které budou splňovat ty nejvyšší požadavky na kvalitu, rychlou odezvu, vysokou odolnost a životnost, má zavedený vysoce specializovaný a soustavně zdokonalovaný systém řízení jakosti. Zkušení odborníci, moderní výrobní zařízení, certifikovaný systém řízení jakosti a přísné vnitropodnikové předpisy zaručují, že jsou vždy splněny i ty nejpřísnější požadavky zákazníků.

Kontakt

EMS-PATVAG, Brankovice

EMS-PATVAG s.r.o.
Brankovice č.p. 350
683 33 Brankovice
Czech Republic

Telefon +420 517 302 200
Fax +420 517 302 222

welcomeemspatvag.cz

Mapa

Identifikační číslo 274 55 823
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 59880

Stáhnout brožuru

Stáhnout bezpečnostní list